Szanowni Państwo,

W imieniu spółki AVET PHARMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dawniej AVET PHARMA Rafał Biskup Spółka Komandytowo – Akcyjna) uprzejmie informujemy, że w dniu 19 września 2016 r. nastąpiło przekształcenie spółki AVET PHARMA Rafał Biskup Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000364522 w spółkę AVET PHARMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000637464.

Zmiana formy prawnej nie ma wpływu na kontynuację działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 553 kodeksu spółek handlowych AVET PHARMA sp. z o.o. jest prawnym następcą AVET PHARMA Rafał Biskup S.K.A. (sukcesja generalna). Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP i REGON. Przekształcenie formy prawnej spółki nie ma wpływu na ważność ani nie powoduje zmiany warunków dotychczas zawartych umów.

Prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach oraz wystawianie odpowiednio zmodyfikowanych dokumentów (w tym faktur VAT itp.).

Aktualne dane Spółki znajdują się poniżej.

AVET PHARMA Sp. z o.o.

ul. Fleminga 33B, 03-176 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS nr 0000637464, NIP 5242717678, REGON 1425691700